سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای EC Tab

دارو NAPROXEN توضیحات 0

دارو NAPROXEN توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPROXEN با کد 01606 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : NAPROXEN drugname(نام دارو) : NAPROXEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01606 شکل دارو...

دارو ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات 0

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 01395 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00424 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00424 شکل دارو :...

دارو PANCREATIN توضیحات 0

دارو PANCREATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PANCREATIN با کد 00944 drugname(نام دارو) : PANCREATIN drugname(نام دارو) : PANCREATIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/13 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00944 شکل دارو : EC Tab دوز...

دارو ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات 0

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 00111 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/20 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 02041 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02041 شکل دارو :...

دارو MESALAZINE توضیحات 0

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 01728 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01728 شکل دارو...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ