سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای EC Tab

دارو VALPROATE  SODUIM توضیحات 0

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد 01275 drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01275 شکل دارو :...

دارو DIGESTIVE توضیحات 0

دارو DIGESTIVE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIGESTIVE با کد 00435 drugname(نام دارو) : DIGESTIVE drugname(نام دارو) : DIGESTIVE dru date(تاریخ دارو) : 1389/09/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00435 شکل دارو : EC Tab دوز...

دارو VALPROATE  SODUIM  SR توضیحات 0

دارو VALPROATE SODUIM SR توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM SR با کد 01871 توليد داخل drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM SR drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM SR dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/05 شرط تعهد : توليد داخل drug...

دارو MESALAZINE توضیحات 0

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 00813 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00813 شکل دارو...

دارو SULFASALAZINE توضیحات 0

دارو SULFASALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFASALAZINE با کد 04150 drugname(نام دارو) : SULFASALAZINE drugname(نام دارو) : SULFASALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 04150 شکل دارو : EC Tab دوز...

دارو NAPROXEN توضیحات 0

دارو NAPROXEN توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPROXEN با کد 01606 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : NAPROXEN drugname(نام دارو) : NAPROXEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01606 شکل دارو...

دارو ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات 0

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 01395 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00424 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00424 شکل دارو :...

دارو PANCREATIN توضیحات 0

دارو PANCREATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PANCREATIN با کد 00944 drugname(نام دارو) : PANCREATIN drugname(نام دارو) : PANCREATIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/13 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00944 شکل دارو : EC Tab دوز...

دارو ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات 0

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 00111 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/20 شرط تعهد : drug code(کد...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان