سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Elixir

دارو BELLADONNA  PB  توضیحات 0

دارو BELLADONNA PB توضیحات

مشخصات کامل دارو BELLADONNA PB با کد 00135 drugname(نام دارو) : BELLADONNA PB drugname(نام دارو) : BELLADONNA PB dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00135 شکل دارو :...

دارو DICYCLOMINE  HCL توضیحات 0

دارو DICYCLOMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DICYCLOMINE HCL با کد 00430 drugname(نام دارو) : DICYCLOMINE HCL drugname(نام دارو) : DICYCLOMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00430 شکل دارو :...

دارو DEXA METHASONE توضیحات 0

دارو DEXA METHASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXA METHASONE با کد 00397 توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 00397...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ