بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NOR TRIPTYLINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو NOR TRIPTYLINE (AS HCL) با کد 00922 drugname(نام دارو) : NOR TRIPTYLINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : NOR TRIPTYLINE (AS HCL) dru..

ادامه مطلب

دارو NOR TRIPTYLINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو NOR TRIPTYLINE (AS HCL) با کد 00921 drugname(نام دارو) : NOR TRIPTYLINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : NOR TRIPTYLINE (AS HCL) dru..

ادامه مطلب