سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای FC Tab

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات 0

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو RANITIDINE (AS HCL) با کد 01093 drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01093...

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات 0

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو RANITIDINE (AS HCL) با کد 09646 drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 09646...

دارو CETIRIZINE HCL توضیحات 0

دارو CETIRIZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CETIRIZINE HCL با کد 01424 drugname(نام دارو) : CETIRIZINE HCL drugname(نام دارو) : CETIRIZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01424 شکل دارو :...

دارو FERROUS SULFATE توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE با کد 00531 drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/13 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00531 شکل دارو :...

دارو CIPROFLOXACIN (AS HCL) توضیحات 0

دارو CIPROFLOXACIN (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو CIPROFLOXACIN (AS HCL) با کد 00295 drugname(نام دارو) : CIPROFLOXACIN (AS HCL) drugname(نام دارو) : CIPROFLOXACIN (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00295...

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات 0

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 00338 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00338 شکل دارو : FC Tab دوز دارو...

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات 0

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 00337 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00337 شکل دارو : FC Tab دوز دارو...

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات 0

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPRANOLOL HCL با کد 01067 drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01067 شکل دارو :...

دارو NIFEDIPINE توضیحات 0

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 00903 drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00903 شکل دارو : FC Tab دوز...

دارو FAMOTIDINE توضیحات 0

دارو FAMOTIDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو FAMOTIDINE با کد 00527 drugname(نام دارو) : FAMOTIDINE drugname(نام دارو) : FAMOTIDINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00527 شکل دارو : FC Tab دوز...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ