سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای FC Tab

دارو ERYTHROMYCIN  (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات 0

دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) با کد 00495 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00495...

دارو CIMETIDIME توضیحات 0

دارو CIMETIDIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CIMETIDIME با کد 00290 drugname(نام دارو) : CIMETIDIME drugname(نام دارو) : CIMETIDIME dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00290 شکل دارو : FC Tab دوز...

دارو MEFENAMIC  ACID توضیحات 0

دارو MEFENAMIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو MEFENAMIC ACID با کد drugname(نام دارو) : MEFENAMIC ACID drugname(نام دارو) : MEFENAMIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : شکل دارو : FC Tab دوز...

دارو FAMOTIDINE توضیحات 0

دارو FAMOTIDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو FAMOTIDINE با کد 00528 drugname(نام دارو) : FAMOTIDINE drugname(نام دارو) : FAMOTIDINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00528 شکل دارو : FC Tab دوز...

دارو CALCIUM – D توضیحات 0

دارو CALCIUM – D توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCIUM – D با کد 00197 drugname(نام دارو) : CALCIUM – D drugname(نام دارو) : CALCIUM – D dru date(تاریخ دارو) : 1387/02/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00197...

دارو METFORMIN  HCL توضیحات 0

دارو METFORMIN HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو METFORMIN HCL با کد 00817 drugname(نام دارو) : METFORMIN HCL drugname(نام دارو) : METFORMIN HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00817 شکل دارو :...

دارو RANITIDINE  (AS  HCL)  توضیحات 0

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو RANITIDINE (AS HCL) با کد 01093 drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01093...

دارو RANITIDINE  (AS  HCL)  توضیحات 0

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو RANITIDINE (AS HCL) با کد 09646 drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 09646...

دارو CETIRIZINE HCL توضیحات 0

دارو CETIRIZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CETIRIZINE HCL با کد 01424 drugname(نام دارو) : CETIRIZINE HCL drugname(نام دارو) : CETIRIZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01424 شکل دارو :...

دارو FERROUS  SULFATE توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE با کد 00531 drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/13 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00531 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان