بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو POLYMYXIN B SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو POLYMYXIN B SULFATE با کد 01023 بيمارستاني و با تجويز چشم پزشك drugname(نام دارو) : POLYMYXIN B SULFATE drugname(نام دارو) : POLY..

ادامه مطلب