سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Infu

دارو DOBUTAMINE  (AS HCL) توضیحات 0

دارو DOBUTAMINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو DOBUTAMINE (AS HCL) با کد 00466 بيمارستاني drugname(نام دارو) : DOBUTAMINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : DOBUTAMINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/26 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 04861 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 04861 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو CICLOSPORIN توضیحات 0

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 06685 بيمارستاني drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/22 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 06685 شکل دارو : Infu...

دارو CISPLATIN توضیحات 0

دارو CISPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CISPLATIN با کد 00302 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CISPLATIN drugname(نام دارو) : CISPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1388/12/01 1390/07/05 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00302 شکل...

دارو CLADRIBINE توضیحات 0

دارو CLADRIBINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLADRIBINE با کد 00305 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CLADRIBINE drugname(نام دارو) : CLADRIBINE dru date(تاریخ دارو) : 1389/11/26 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00305 شکل دارو...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 00412 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00412 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو LIDOCAINE  HCL توضیحات 0

دارو LIDOCAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو LIDOCAINE HCL با کد 02384 بيمارستاني drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 02384 شکل دارو...

دارو GRANISETRON  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو GRANISETRON (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو GRANISETRON (AS HCL) با کد 00610 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GRANISETRON (AS HCL) drugname(نام دارو) : GRANISETRON (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو CISPLATIN توضیحات 0

دارو CISPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CISPLATIN با کد 01434 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CISPLATIN drugname(نام دارو) : CISPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/23 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01434 شکل دارو...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 00410 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00410 شکل دارو : Infu دوز دارو...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ