سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Infu

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) با کد 05267 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06...

دارو PACLITAXEL توضیحات 0

دارو PACLITAXEL توضیحات

مشخصات کامل دارو PACLITAXEL با کد 00943 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PACLITAXEL drugname(نام دارو) : PACLITAXEL dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/18 1391/08/24 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00943 شکل...

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات 0

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% با کد 02040 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE)  توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) با کد 05268 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06...

دارو SODIUM BICARBONATE توضیحات 0

دارو SODIUM BICARBONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM BICARBONATE با کد 02353 drugname(نام دارو) : SODIUM BICARBONATE drugname(نام دارو) : SODIUM BICARBONATE dru date(تاریخ دارو) : 1389/07/04 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02353 شکل دارو :...

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) با کد 02186 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06...

دارو DACLIZUMAB توضیحات 0

دارو DACLIZUMAB توضیحات

مشخصات کامل دارو DACLIZUMAB با کد 01918 در موارد پیوند و تجویز متخصص مربوطه drugname(نام دارو) : DACLIZUMAB drugname(نام دارو) : DACLIZUMAB dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : در موارد پیوند و...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 00411 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00411 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات 0

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد 00028 بیمارستانی و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 1389/07/27 شرط تعهد : بیمارستانی و یا...

دارو POTASSIUM CHLORIDE توضیحات 0

دارو POTASSIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE با کد 00941 drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00941 شکل دارو : Infu...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست