سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Infu

دارو MANNITOL توضیحات 0

دارو MANNITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو MANNITOL با کد 00782 drugname(نام دارو) : MANNITOL drugname(نام دارو) : MANNITOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00782 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو RINGER  S توضیحات 0

دارو RINGER S توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGER S با کد 04865 drugname(نام دارو) : RINGER S drugname(نام دارو) : RINGER S dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 04865 شکل دارو :...

دارو CICLOSPORIN توضیحات 0

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 01452 بيمارستاني drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 01452 شکل دارو : Infu...

دارو FLUDARABINE  PHOSPHATE توضیحات 0

دارو FLUDARABINE PHOSPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUDARABINE PHOSPHATE با کد 00542 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUDARABINE PHOSPHATE drugname(نام دارو) : FLUDARABINE PHOSPHATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/24 1391/08/15 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو)...

دارو CO-TRIMOXAZOLE توضیحات 0

دارو CO-TRIMOXAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-TRIMOXAZOLE با کد 00341 بيمارستاني drugname(نام دارو) : CO-TRIMOXAZOLE drugname(نام دارو) : CO-TRIMOXAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/13 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00341 شکل دارو : Infu...

دارو SODIUM  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01144 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01144 شکل دارو :...

دارو SODIUM  CHLORIDE  (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) با کد 01149 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE (1/2 NORMAL SALINE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06...

دارو SODIUM  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01141 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01141 شکل دارو :...

دارو LIPID  INFUSION توضیحات 0

دارو LIPID INFUSION توضیحات

مشخصات کامل دارو LIPID INFUSION با کد 02149 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LIPID INFUSION drugname(نام دارو) : LIPID INFUSION dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/19 شرط تعهد : بیمارستانی و یا...

دارو ALBUMIN  (HUMAN) توضیحات 0

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد 00027 بیمارستانی و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/01 1390/11/01 1391/04/27 1391/05/28 1391/08/16 شرط تعهد...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان