سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Infu

دارو NIMODIPINE توضیحات 0

دارو NIMODIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIMODIPINE با کد 00904 بيمارستاني drugname(نام دارو) : NIMODIPINE drugname(نام دارو) : NIMODIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00904 شکل دارو : Infu...

دارو IRINOTECAN  (CAMPTO) توضیحات 0

دارو IRINOTECAN (CAMPTO) توضیحات

مشخصات کامل دارو IRINOTECAN (CAMPTO) با کد 02089 تجويز متخصص انكولوژي drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/22 1391/02/12 شرط تعهد : تجويز متخصص انكولوژي drug...

دارو DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3% توضیحات 0

دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% با کد 00395 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 02038 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02038 شکل دارو : Infu دوز دارو doz...

دارو FUROSEMIDE توضیحات 0

دارو FUROSEMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو FUROSEMIDE با کد 00566 بيمارستاني drugname(نام دارو) : FUROSEMIDE drugname(نام دارو) : FUROSEMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00566 شکل دارو : Infu...

دارو GRANISETRON  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو GRANISETRON (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو GRANISETRON (AS HCL) با کد 05170 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GRANISETRON (AS HCL) drugname(نام دارو) : GRANISETRON (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو CISPLATIN توضیحات 0

دارو CISPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CISPLATIN با کد 02117 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CISPLATIN drugname(نام دارو) : CISPLATIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02117 شکل دارو :...

دارو DEXTROSE  5%  NACL  0.9% توضیحات 0

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% با کد 00393 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو DOBUTAMINE  (AS HCL) توضیحات 0

دارو DOBUTAMINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو DOBUTAMINE (AS HCL) با کد 00466 بيمارستاني drugname(نام دارو) : DOBUTAMINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : DOBUTAMINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/26 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو DEXTROSE توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 04861 drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 04861 شکل دارو : Infu دوز دارو...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان