سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inhaler

دارو IPRATROPIUM  BROMIDE توضیحات 0

دارو IPRATROPIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IPRATROPIUM BROMIDE با کد 00708 drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00708 شکل دارو : Inhaler...

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE  توضیحات 0

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL/FLUTICASONE با کد 04793 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 04793 شکل دارو :...

دارو IPRATROPIUM  BROMIDE توضیحات 0

دارو IPRATROPIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IPRATROPIUM BROMIDE با کد 01555 drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01555 شکل دارو : Inhaler...

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE  توضیحات 0

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL/FLUTICASONE با کد 04927 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 04927 شکل دارو...

دارو SALMETEROL(AS  XINAFOATE) توضیحات 0

دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) با کد 01118 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01118...

دارو SALMETEROL(AS  XINAFOATE) توضیحات 0

دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL(AS XINAFOATE) با کد 02279 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) drugname(نام دارو) : SALMETEROL(AS XINAFOATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو SALBUTAMOL توضیحات 0

دارو SALBUTAMOL توضیحات

مشخصات کامل دارو SALBUTAMOL با کد 09897 توليد داخل drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 09897 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان