سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Inj

دارو PENTAGASTRIN توضیحات 0

دارو PENTAGASTRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PENTAGASTRIN با کد 00969 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PENTAGASTRIN drugname(نام دارو) : PENTAGASTRIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00969 شکل دارو :...

دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) توضیحات 0

دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) با کد 00332 drugname(نام دارو) : CLOXACILLIN (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : CLOXACILLIN (AS SODIUM) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00332...

دارو TROPESETRON  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو TROPESETRON (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TROPESETRON (AS HCL) با کد 01268 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TROPESETRON (AS HCL) drugname(نام دارو) : TROPESETRON (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد...

دارو GOLD  SODIUM  THIOMALATE توضیحات 0

دارو GOLD SODIUM THIOMALATE توضیحات

مشخصات کامل دارو GOLD SODIUM THIOMALATE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GOLD SODIUM THIOMALATE drugname(نام دارو) : GOLD SODIUM THIOMALATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو ACETYLCYSTEINE توضیحات 0

دارو ACETYLCYSTEINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETYLCYSTEINE با کد 16 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ACETYLCYSTEINE drugname(نام دارو) : ACETYLCYSTEINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/27 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 16 شکل دارو : Inj...

دارو NEOSTIGMINE  METHYLSULFATE توضیحات 0

دارو NEOSTIGMINE METHYLSULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو NEOSTIGMINE METHYLSULFATE با کد 00893 بيمارستاني drugname(نام دارو) : NEOSTIGMINE METHYLSULFATE drugname(نام دارو) : NEOSTIGMINE METHYLSULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/03 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00893 شکل...

دارو FACTOR  VII توضیحات 0

دارو FACTOR VII توضیحات

مشخصات کامل دارو FACTOR VII با کد 14457 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FACTOR VII drugname(نام دارو) : FACTOR VII dru date(تاریخ دارو) : 1389/05/28 شرط تعهد : بيماران خاص و...

دارو CHORIONIC GONADOTROPHIN  (HUMAN) توضیحات 0

دارو CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) با کد 00285 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو BUSERELIN  (AS ACETATE) توضیحات 0

دارو BUSERELIN (AS ACETATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BUSERELIN (AS ACETATE) با کد 00185 تجویز متخصص و تشکیل پرونده drugname(نام دارو) : BUSERELIN (AS ACETATE) drugname(نام دارو) : BUSERELIN (AS ACETATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 شرط تعهد :...

دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 01951 تولید داخل -بيمارستاني مصرف در بیهوشی drugname(نام دارو) : PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) dru...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست