سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inj

دارو HEPARIN SODIUM توضیحات 0

دارو HEPARIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPARIN SODIUM با کد 00624 drugname(نام دارو) : HEPARIN SODIUM drugname(نام دارو) : HEPARIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00624 شکل دارو :...

دارو PEGINTERFERON  ALFA-2A توضیحات 0

دارو PEGINTERFERON ALFA-2A توضیحات

مشخصات کامل دارو PEGINTERFERON ALFA-2A با کد 02750 تجویز متخصص و تشکیل پرونده (تأیید برای هپاتیت C) drugname(نام دارو) : PEGINTERFERON ALFA-2A drugname(نام دارو) : PEGINTERFERON ALFA-2A dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد...

دارو METHYL PREDNISOLONE  (AS SODIUM  SUCCINATE) توضیحات 0

دارو METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) با کد 00836 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06...

دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 01952 تولید داخل -بيمارستاني مصرف در بیهوشی drugname(نام دارو) : PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) dru...

دارو Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 20306 تولید داخل -تجویز توسط متخصص برای دیابت drugname(نام دارو) : Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Insulin...

دارو FEIBA  (ACTIVATED  PROTHROMBIN COMPLEX  
CONCENTRATED)   توضیحات 0

دارو FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) توضیحات

مشخصات کامل دارو FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) با کد 00019 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) drugname(نام دارو) : FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) dru date(تاریخ...

دارو Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 06243 تجویز توسط متخصص وبا تشکیل پرونده در بیماران هپاتیت C drugname(نام دارو) : Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام...

دارو PAPAVERINE  HCL توضیحات 0

دارو PAPAVERINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PAPAVERINE HCL با کد 00948 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PAPAVERINE HCL drugname(نام دارو) : PAPAVERINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/13 1391/11/02 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00948...

دارو PACLITAXEL توضیحات 0

دارو PACLITAXEL توضیحات

مشخصات کامل دارو PACLITAXEL با کد 02396 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PACLITAXEL drugname(نام دارو) : PACLITAXEL dru date(تاریخ دارو) : 1388/06/03 1391/08/24 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02396 شکل...

دارو ATROPINE  SULFATE توضیحات 0

دارو ATROPINE SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ATROPINE SULFATE با کد 01397 drugname(نام دارو) : ATROPINE SULFATE drugname(نام دارو) : ATROPINE SULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1383/10/09 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01397 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان