سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Inj

دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE توضیحات 0

دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE با کد 01681 بيمارستاني drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو FACTOR IX COMPLEX توضیحات 0

دارو FACTOR IX COMPLEX توضیحات

مشخصات کامل دارو FACTOR IX COMPLEX با کد 00091 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيماران...

دارو VALPROATE SODIUM  /ML, 10ML توضیحات 0

دارو VALPROATE SODIUM /ML, 10ML توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODIUM /ML, 10ML با کد _ drugname(نام دارو) : VALPROATE SODIUM /ML, 10ML drugname(نام دارو) : VALPROATE SODIUM /ML, 10ML dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو STREPTOKINASE توضیحات 0

دارو STREPTOKINASE توضیحات

مشخصات کامل دارو STREPTOKINASE با کد 15846 بيمارستاني drugname(نام دارو) : STREPTOKINASE drugname(نام دارو) : STREPTOKINASE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 15846 شکل دارو : Inj...

دارو IOHEXOL توضیحات 0

دارو IOHEXOL توضیحات

مشخصات کامل دارو IOHEXOL با کد 02059 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOHEXOL drugname(نام دارو) : IOHEXOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02059 شکل دارو...

دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) توضیحات 0

دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) با کد 00310 بيمارستاني drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) dru date(تاریخ دارو) : 1385/08/16 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو ANTI LYMPHOCYTE  IMMUNOGLOBULIN توضیحات 0

دارو ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN با کد 00099 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN drugname(نام دارو) : ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/19 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات 0

دارو RANITIDINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو RANITIDINE (AS HCL) با کد 01094 drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : RANITIDINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01094...

دارو INTERFERON  BETA – 1B   (ziferon) توضیحات 0

دارو INTERFERON BETA – 1B (ziferon) توضیحات

مشخصات کامل دارو INTERFERON BETA – 1B (ziferon) با کد 02668 تجویز متخصص (با فرانشیز 10% ویژه دارندگان کارت هوشمند) drugname(نام دارو) : INTERFERON BETA – 1B (ziferon) drugname(نام دارو) : INTERFERON BETA –...

دارو CHLORO QUINE  (AS PHOSPHATE) توضیحات 0

دارو CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) با کد 01757 drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ