سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: داروهای Inj

دارو APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 توضیحات 0

دارو APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 توضیحات

مشخصات کامل دارو APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 با کد 00101 بيمارستاني drugname(نام دارو) : APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 drugname(نام دارو) : APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد...

دارو ESTRADIOL VALERATE  توضیحات 0

دارو ESTRADIOL VALERATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ESTRADIOL VALERATE با کد 00502 drugname(نام دارو) : ESTRADIOL VALERATE drugname(نام دارو) : ESTRADIOL VALERATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/29 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00502 شکل دارو :...

دارو ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) توضیحات 0

دارو ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) با کد 00501 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) drugname(نام دارو) : ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) dru date(تاریخ دارو) : 1391/04/27 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو AMRINONE  (AS  LACTATE) توضیحات 0

دارو AMRINONE (AS LACTATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو AMRINONE (AS LACTATE) با کد 00087 بيمارستاني drugname(نام دارو) : AMRINONE (AS LACTATE) drugname(نام دارو) : AMRINONE (AS LACTATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو Ciprofloxacine (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Ciprofloxacine (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Ciprofloxacine (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02250 تولید داخل وبیمارستانی و تجویز توسط متخصص به عنوان آنتی بیوتیک drugname(نام دارو) : Ciprofloxacine (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو)...

دارو PAMIDRONATE   (AREDIA) توضیحات 0

دارو PAMIDRONATE (AREDIA) توضیحات

مشخصات کامل دارو PAMIDRONATE (AREDIA) با کد 01898 تجویز انکولوژیست یا روماتولوژیست یا فوق تخصص غدد drugname(نام دارو) : PAMIDRONATE (AREDIA) drugname(نام دارو) : PAMIDRONATE (AREDIA) dru date(تاریخ دارو) : 1386/02/18 شرط تعهد :...

دارو CLEMASTINE  (AS FUMARATE) توضیحات 0

دارو CLEMASTINE (AS FUMARATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLEMASTINE (AS FUMARATE) با کد 00307 drugname(نام دارو) : CLEMASTINE (AS FUMARATE) drugname(نام دارو) : CLEMASTINE (AS FUMARATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00307...

دارو Diphereline (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Diphereline (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Diphereline (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 14735 تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : Diphereline (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Diphereline (بر اساس سهم سازمان 90درصد) dru...

دارو VINCRISTINE توضیحات 0

دارو VINCRISTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو VINCRISTINE با کد 02194 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : VINCRISTINE drugname(نام دارو) : VINCRISTINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02194 شکل دارو :...

دارو FLUORESCEIN  SODIUM توضیحات 0

دارو FLUORESCEIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUORESCEIN SODIUM با کد 00547 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUORESCEIN SODIUM drugname(نام دارو) : FLUORESCEIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ