سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inj

دارو PROGESTERONE توضیحات 0

دارو PROGESTERONE توضیحات

مشخصات کامل دارو PROGESTERONE با کد 01057 drugname(نام دارو) : PROGESTERONE drugname(نام دارو) : PROGESTERONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01057 شکل دارو : Inj دوز دارو...

دارو PANCURONIUM  BROMIDE توضیحات 0

دارو PANCURONIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PANCURONIUM BROMIDE با کد 00946 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PANCURONIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : PANCURONIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00946 شکل...

دارو PIPECURONIUM  BROMIDE توضیحات 0

دارو PIPECURONIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PIPECURONIUM BROMIDE با کد 01962 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PIPECURONIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : PIPECURONIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/13 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 01962 شکل...

دارو LORAZEPAM توضیحات 0

دارو LORAZEPAM توضیحات

مشخصات کامل دارو LORAZEPAM با کد 00770 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LORAZEPAM drugname(نام دارو) : LORAZEPAM dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00770 شکل دارو...

دارو CEFTAZIDIME  (AS PENTAHYDRATE)  توضیحات 0

دارو CEFTAZIDIME (AS PENTAHYDRATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFTAZIDIME (AS PENTAHYDRATE) با کد 00230 بيمارستاني drugname(نام دارو) : CEFTAZIDIME (AS PENTAHYDRATE) drugname(نام دارو) : CEFTAZIDIME (AS PENTAHYDRATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو TIROFIBAN  HCL توضیحات 0

دارو TIROFIBAN HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TIROFIBAN HCL با کد 08878 بیمارستانی drugname(نام دارو) : TIROFIBAN HCL drugname(نام دارو) : TIROFIBAN HCL dru date(تاریخ دارو) : 1389/10/21 شرط تعهد : بیمارستانی drug code(کد دارو) : 08878 شکل...

دارو SUCCINYL CHOLINE  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE با کد 01176 بيمارستاني drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو MOLGRAMOSTIM  (GMCSF) توضیحات 0

دارو MOLGRAMOSTIM (GMCSF) توضیحات

مشخصات کامل دارو MOLGRAMOSTIM (GMCSF) با کد 00861 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MOLGRAMOSTIM (GMCSF) drugname(نام دارو) : MOLGRAMOSTIM (GMCSF) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بیمارستانی و یا تجويز...

دارو AMPICILLIN  (AS SODIUM)  توضیحات 0

دارو AMPICILLIN (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو AMPICILLIN (AS SODIUM) با کد 00082 drugname(نام دارو) : AMPICILLIN (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : AMPICILLIN (AS SODIUM) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00082...

دارو SOMATOSTAIN توضیحات 0

دارو SOMATOSTAIN توضیحات

مشخصات کامل دارو SOMATOSTAIN با کد 01160 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SOMATOSTAIN drugname(نام دارو) : SOMATOSTAIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01160 شکل دارو :...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان