بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو IRON (AS SUCROSE) (VENOFER) توضیحات

مشخصات کامل دارو IRON (AS SUCROSE) (VENOFER) با کد 04003 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IRON (AS SUCROSE) (VENOFER) drugname(نام دارو)..

ادامه مطلب