سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inj Powder

دارو SUCCINYL CHOLINE  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE با کد _ بیمارستانی drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE drugname(نام دارو) : SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : بیمارستانی drug code(کد دارو)...

دارو IMIPENEM + CILASTATIN توضیحات 0

دارو IMIPENEM + CILASTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPENEM + CILASTATIN با کد 02436 بیمارستانی و تجویز متخصص و تولید داخل drugname(نام دارو) : IMIPENEM + CILASTATIN drugname(نام دارو) : IMIPENEM + CILASTATIN dru date(تاریخ دارو) : 1389/05/17 شرط...

دارو CYTARABINE توضیحات 0

دارو CYTARABINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYTARABINE با کد 01454 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CYTARABINE drugname(نام دارو) : CYTARABINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/02 1391/07/09 1391/07/12 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01454...

دارو METHYL PREDNISOLONE  توضیحات 0

دارو METHYL PREDNISOLONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PREDNISOLONE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو VINCRISTINE توضیحات 0

دارو VINCRISTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو VINCRISTINE با کد 01284 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : VINCRISTINE drugname(نام دارو) : VINCRISTINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/24 1391/10/27 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01284 شکل...

دارو METHYL PREDNISOLONE  توضیحات 0

دارو METHYL PREDNISOLONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PREDNISOLONE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو IMIPENEM + CILASTATIN توضیحات 0

دارو IMIPENEM + CILASTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPENEM + CILASTATIN با کد 02435 بیمارستانی و تجویز متخصص و تولید داخل drugname(نام دارو) : IMIPENEM + CILASTATIN drugname(نام دارو) : IMIPENEM + CILASTATIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/06 شرط...

دارو ACICLOVIR توضیحات 0

دارو ACICLOVIR توضیحات

مشخصات کامل دارو ACICLOVIR با کد 02366 بیمارستانی drugname(نام دارو) : ACICLOVIR drugname(نام دارو) : ACICLOVIR dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بیمارستانی drug code(کد دارو) : 02366 شکل دارو : Inj Powder...

دارو VALPROATE  SODIUM    توضیحات 0

دارو VALPROATE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODIUM با کد 08396 drugname(نام دارو) : VALPROATE SODIUM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/26 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 08396 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان