سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inj Sol

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات 0

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد _ بيمارستاني و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : بيمارستاني و یا...

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات 0

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد _ بيمارستاني و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : بيمارستاني و یا...

دارو RINGERS توضیحات 0

دارو RINGERS توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGERS با کد 06423 drugname(نام دارو) : RINGERS drugname(نام دارو) : RINGERS dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06423 شکل دارو : Inj Sol دوز...

دارو SODIUM CHLORIDE  توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد _ drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : _ شکل دارو :...

دارو PROSTAGLANDIN  E1 توضیحات 0

دارو PROSTAGLANDIN E1 توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTAGLANDIN E1 با کد 08777 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E1 drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E1 dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/10 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو DEXTROSE  توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد 02428 توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02428 شکل دارو...

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات 0

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد _ بيمارستاني و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : بيمارستاني و یا...

دارو SODIUM CHLORIDE  توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 06417 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06417 شکل دارو :...

دارو CLADRIBINE توضیحات 0

دارو CLADRIBINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLADRIBINE با کد 02377 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CLADRIBINE drugname(نام دارو) : CLADRIBINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/31 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02377 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان