سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Inj Sol , Concentrate

دارو DEXTROSE    توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : _ شکل دارو...

دارو CARBOPLATIN توضیحات 0

دارو CARBOPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBOPLATIN با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN drugname(نام دارو) : CARBOPLATIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : _ شکل دارو...

دارو DEXTROSE    توضیحات 0

دارو DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : DEXTROSE drugname(نام دارو) : DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : _ شکل دارو...

دارو POTASSIUM  CHLORIDE CONCENTRATED    توضیحات 0

دارو POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان