بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو COLFOSCERIL PALMITATE توضیحات

مشخصات کامل دارو COLFOSCERIL PALMITATE با کد 01368 بيمارستاني drugname(نام دارو) : COLFOSCERIL PALMITATE drugname(نام دارو) : COLFOSCERIL PALMITATE dru dat..

ادامه مطلب