بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PIRACETAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIRACETAM با کد 01015 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PIRACETAM drugname(نام دارو) : PIRACETAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو PRIMIDONE توضیحات

مشخصات کامل دارو PRIMIDONE با کد 01650 drugname(نام دارو) : PRIMIDONE drugname(نام دارو) : PRIMIDONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/05 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب