سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Nasal Spray

دارو CALCITONIN  SALMON توضیحات 0

دارو CALCITONIN SALMON توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCITONIN SALMON با کد 01415 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو CROMOLYN  SODIUM توضیحات 0

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01749 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1392/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01749 شکل دارو :...

دارو CROMOLYN  SODIUM توضیحات 0

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 00365 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1388/08/09 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00365 شکل دارو :...

دارو BUSERELIN  (AS ACETATE) توضیحات 0

دارو BUSERELIN (AS ACETATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BUSERELIN (AS ACETATE) با کد 00184 تجویز متخصص و تشکیل پرونده drugname(نام دارو) : BUSERELIN (AS ACETATE) drugname(نام دارو) : BUSERELIN (AS ACETATE) dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/23 شرط تعهد :...

دارو CROMOLYN  SODIUM توضیحات 0

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01942 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01942 شکل دارو : Nasal...

دارو CALCITONIN  SALMON توضیحات 0

دارو CALCITONIN SALMON توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCITONIN SALMON با کد 01738 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو FLUTICASONE توضیحات 0

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 05290 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/01 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 05290 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان