بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DORZOLAMIDE/TIMOLOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DORZOLAMIDE/TIMOLOL با کد 05964 تجويز متخصص چشم drugname(نام دارو) : DORZOLAMIDE/TIMOLOL drugname(نام دارو) : DORZOLAMIDE/TIMOLOL dru date(تار..

ادامه مطلب

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 02424 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/06 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب