سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Ophth Oint

دارو ACICLOVIR توضیحات 0

دارو ACICLOVIR توضیحات

مشخصات کامل دارو ACICLOVIR با کد 00020 drugname(نام دارو) : ACICLOVIR drugname(نام دارو) : ACICLOVIR dru date(تاریخ دارو) : 1391/3/23 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00020 شکل دارو : Ophth Oint دوز...

دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE توضیحات 0

دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE با کد 00151 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00151...

دارو SIMPLE  EYE  OINT توضیحات 0

دارو SIMPLE EYE OINT توضیحات

مشخصات کامل دارو SIMPLE EYE OINT با کد 01134 drugname(نام دارو) : SIMPLE EYE OINT drugname(نام دارو) : SIMPLE EYE OINT dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/09 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01134...

دارو ATROPINE  SULFATE توضیحات 0

دارو ATROPINE SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ATROPINE SULFATE با کد 00120 drugname(نام دارو) : ATROPINE SULFATE drugname(نام دارو) : ATROPINE SULFATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00120 شکل دارو : Ophth...

دارو BACITRACIN توضیحات 0

دارو BACITRACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو BACITRACIN با کد 00128 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BACITRACIN drugname(نام دارو) : BACITRACIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00128 شکل دارو :...

دارو GENTAMICIN  (AS  SULFATE) توضیحات 0

دارو GENTAMICIN (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو GENTAMICIN (AS SULFATE) با کد 00588 drugname(نام دارو) : GENTAMICIN (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : GENTAMICIN (AS SULFATE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/09 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00588...

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات 0

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN با کد 00499 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/09 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00499 شکل دارو : Ophth Oint دوز...

دارو HYDRO CORTISONE  ACETATE توضیحات 0

دارو HYDRO CORTISONE ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CORTISONE ACETATE با کد 00639 drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/01 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00639...

دارو TETRACYCLINE  HCL توضیحات 0

دارو TETRACYCLINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACYCLINE HCL با کد 01206 drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/23 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01206 شکل دارو :...

دارو SODIUM  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01110 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/11/07 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01110 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان