سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Oral Drop

دارو DIGOXIN توضیحات 0

دارو DIGOXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو DIGOXIN با کد 00437 drugname(نام دارو) : DIGOXIN drugname(نام دارو) : DIGOXIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00437 شکل دارو : Oral Drop دوز دارو...

دارو FERROUS SULFATE 7H2O توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE 7H2O توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE 7H2O با کد 00530 drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE 7H2O drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE 7H2O dru date(تاریخ دارو) : 1391/11/30 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00530...

دارو MULTI VITAMIN توضیحات 0

دارو MULTI VITAMIN توضیحات

مشخصات کامل دارو MULTI VITAMIN با کد 00871 drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00871 شکل دارو :...

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات 0

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROMETHORPHAN HBR با کد 00406 drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00406 شکل دارو :...

دارو VITAMIN A+D توضیحات 0

دارو VITAMIN A+D توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN A+D با کد 01290 drugname(نام دارو) : VITAMIN A+D drugname(نام دارو) : VITAMIN A+D dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01290 شکل دارو :...

دارو MULTI VITAMIN PLUS IRON توضیحات 0

دارو MULTI VITAMIN PLUS IRON توضیحات

مشخصات کامل دارو MULTI VITAMIN PLUS IRON با کد 00873 drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN PLUS IRON drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN PLUS IRON dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/24 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو METOCLOPRAMIDE HCL توضیحات 0

دارو METOCLOPRAMIDE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو METOCLOPRAMIDE HCL با کد 00840 drugname(نام دارو) : METOCLOPRAMIDE HCL drugname(نام دارو) : METOCLOPRAMIDE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00840 شکل دارو :...

دارو VITAMIN A (RETINOL) توضیحات 0

دارو VITAMIN A (RETINOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN A (RETINOL) با کد 01708 توليد داخل drugname(نام دارو) : VITAMIN A (RETINOL) drugname(نام دارو) : VITAMIN A (RETINOL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد...

دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) توضیحات 0

دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) با کد 01261 drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01261...

دارو RIFAMPIN (REFAMPICIN) توضیحات 0

دارو RIFAMPIN (REFAMPICIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو RIFAMPIN (REFAMPICIN) با کد 01102 drugname(نام دارو) : RIFAMPIN (REFAMPICIN) drugname(نام دارو) : RIFAMPIN (REFAMPICIN) dru date(تاریخ دارو) : 1390/07/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01102 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان