بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CARMINT® توضیحات

مشخصات کامل دارو CARMINT® با کد 1320 drugname(نام دارو) : CARMINT® drugname(نام دارو) : CARMINT® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب