بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE با کد 02207 drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE ..

ادامه مطلب