بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو TRIAMCINOLONE ACETONIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIAMCINOLONE ACETONIDE با کد 01250 drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE ACETONIDE drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE ACETONIDE dru ..

ادامه مطلب