بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو POLYMYXIN – NH توضیحات

مشخصات کامل دارو POLYMYXIN – NH با کد 01024 drugname(نام دارو) : POLYMYXIN – NH drugname(نام دارو) : POLYMYXIN – NH dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب