بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو METRONIDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو METRONIDAZOLE با کد 02162 drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب