بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) با کد 11372 drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) ..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) با کد 11371 drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN (TRANSDERMAL) ..

ادامه مطلب