بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو VITAMIN D3 توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 با کد 01303 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 dru date(تاریخ دارو) : 1390/08/08 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب