بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو O.R.S. توضیحات

مشخصات کامل دارو O.R.S. با کد 02172 drugname(نام دارو) : O.R.S. drugname(نام دارو) : O.R.S. dru date(تاریخ دارو) : 1386/12/27 شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب