سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Powder For Suspension

دارو AMOXICILLIN توضیحات 0

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 06524 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06524 شکل دارو : Powder For Suspension...

دارو AMOXICILLIN توضیحات 0

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 06523 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06523 شکل دارو : Powder For Suspension...

دارو CO-AMOXICLAV   توضیحات 0

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 02205 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02205 شکل دارو : Powder For Suspension...

دارو NELFINAVIR توضیحات 0

دارو NELFINAVIR توضیحات

مشخصات کامل دارو NELFINAVIR با کد 05648 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : NELFINAVIR drugname(نام دارو) : NELFINAVIR dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 05648 شکل دارو...

دارو CO-AMOXICLAV   توضیحات 0

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 02206 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02206 شکل دارو : Powder For Suspension...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان