بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو LACTULOSE توضیحات

مشخصات کامل دارو LACTULOSE با کد 01565 drugname(نام دارو) : LACTULOSE drugname(نام دارو) : LACTULOSE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب