سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای SC Tab

دارو DESIPRAMINE HCL توضیحات 0

دارو DESIPRAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DESIPRAMINE HCL با کد 00388 drugname(نام دارو) : DESIPRAMINE HCL drugname(نام دارو) : DESIPRAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00388 شکل دارو :...

دارو CLOMIPRAMINE  HCI توضیحات 0

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 01438 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01438 شکل دارو :...

دارو CLIDINIUM-C توضیحات 0

دارو CLIDINIUM-C توضیحات

مشخصات کامل دارو CLIDINIUM-C با کد 00308 drugname(نام دارو) : CLIDINIUM-C drugname(نام دارو) : CLIDINIUM-C dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00308 شکل دارو : SC Tab دوز...

دارو CLOMIPRAMINE  HCI توضیحات 0

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 00320 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00320 شکل دارو :...

دارو MEBEVERINE  HCL. توضیحات 0

دارو MEBEVERINE HCL. توضیحات

مشخصات کامل دارو MEBEVERINE HCL. با کد 00787 توليد داخل drugname(نام دارو) : MEBEVERINE HCL. drugname(نام دارو) : MEBEVERINE HCL. dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/22 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو CLOMIPRAMINE  HCI توضیحات 0

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 00321 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00321 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان