سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Scored FC Tab

دارو OFLOXACIN توضیحات 0

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 00929 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00929 شکل دارو :...

دارو CEFIXIME توضیحات 0

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 00226 drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1391/04/17 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00226 شکل دارو : Scored FC Tab...

دارو TRAZODONE  HCL توضیحات 0

دارو TRAZODONE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TRAZODONE HCL با کد 01242 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TRAZODONE HCL drugname(نام دارو) : TRAZODONE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو METHYL DOPA توضیحات 0

دارو METHYL DOPA توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL DOPA با کد 00832 drugname(نام دارو) : METHYL DOPA drugname(نام دارو) : METHYL DOPA dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/26 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00832 شکل دارو :...

دارو OFLOXACIN توضیحات 0

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 00930 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/23 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00930 شکل دارو...

دارو PROPRANOLOL  HCL توضیحات 0

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPRANOLOL HCL با کد 01068 drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01068 شکل دارو :...

دارو CEFIXIME توضیحات 0

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 00227 drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1391/04/17 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00227 شکل دارو : Scored FC Tab...

دارو MOCLOBEMIDE توضیحات 0

دارو MOCLOBEMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو MOCLOBEMIDE با کد 01595 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MOCLOBEMIDE drugname(نام دارو) : MOCLOBEMIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01595 شکل دارو :...

دارو PROPRANOLOL  HCL توضیحات 0

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPRANOLOL HCL با کد 01069 drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01069 شکل دارو : Scored...

دارو PIRACETAM توضیحات 0

دارو PIRACETAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIRACETAM با کد 01014 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PIRACETAM drugname(نام دارو) : PIRACETAM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01014 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان