سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Scored Tab

دارو METYRAPONE توضیحات 0

دارو METYRAPONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METYRAPONE با کد 00847 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METYRAPONE drugname(نام دارو) : METYRAPONE dru date(تاریخ دارو) : 1383/12/24 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00847 شکل دارو...

دارو CLOBAZAM توضیحات 0

دارو CLOBAZAM توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBAZAM با کد 00312 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CLOBAZAM drugname(نام دارو) : CLOBAZAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00312 شکل دارو...

دارو WARFARIN  SODIUM توضیحات 0

دارو WARFARIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو WARFARIN SODIUM با کد 01309 drugname(نام دارو) : WARFARIN SODIUM drugname(نام دارو) : WARFARIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01309 شکل دارو :...

دارو GLICLAZIDE توضیحات 0

دارو GLICLAZIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو GLICLAZIDE با کد 01523 drugname(نام دارو) : GLICLAZIDE drugname(نام دارو) : GLICLAZIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01523 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو CHLOR PROPAMIDE توضیحات 0

دارو CHLOR PROPAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PROPAMIDE با کد 00261 drugname(نام دارو) : CHLOR PROPAMIDE drugname(نام دارو) : CHLOR PROPAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00261 شکل دارو :...

دارو BACLOFEN توضیحات 0

دارو BACLOFEN توضیحات

مشخصات کامل دارو BACLOFEN با کد 00129 drugname(نام دارو) : BACLOFEN drugname(نام دارو) : BACLOFEN dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00129 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو PRAZIQUANTEL توضیحات 0

دارو PRAZIQUANTEL توضیحات

مشخصات کامل دارو PRAZIQUANTEL با کد 01041 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PRAZIQUANTEL drugname(نام دارو) : PRAZIQUANTEL dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/26 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01041 شکل دارو...

دارو PHENYTOIN  COMPOUND توضیحات 0

دارو PHENYTOIN COMPOUND توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYTOIN COMPOUND با کد 00996 drugname(نام دارو) : PHENYTOIN COMPOUND drugname(نام دارو) : PHENYTOIN COMPOUND dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00996 شکل دارو :...

دارو DIETHYLCARBAMAZINE  CITRATE توضیحات 0

دارو DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE با کد 00432 drugname(نام دارو) : DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE drugname(نام دارو) : DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1386/11/03 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00432 شکل دارو :...

دارو TRANEXAMIC  ACID توضیحات 0

دارو TRANEXAMIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو TRANEXAMIC ACID با کد 02106 توليد داخل drugname(نام دارو) : TRANEXAMIC ACID drugname(نام دارو) : TRANEXAMIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02106...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست