سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: داروهای Scored Tab

دارو PREDNISOLONE  FORTE توضیحات 0

دارو PREDNISOLONE FORTE توضیحات

مشخصات کامل دارو PREDNISOLONE FORTE با کد 01044 drugname(نام دارو) : PREDNISOLONE FORTE drugname(نام دارو) : PREDNISOLONE FORTE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01044 شکل دارو :...

دارو ALPRAZOLAM توضیحات 0

دارو ALPRAZOLAM توضیحات

مشخصات کامل دارو ALPRAZOLAM با کد 01382 drugname(نام دارو) : ALPRAZOLAM drugname(نام دارو) : ALPRAZOLAM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01382 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو TRIMETHOPRIM توضیحات 0

دارو TRIMETHOPRIM توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIMETHOPRIM با کد 01263 drugname(نام دارو) : TRIMETHOPRIM drugname(نام دارو) : TRIMETHOPRIM dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01263 شکل دارو : Scored Tab دوز دارو...

دارو CISAPRIDE   (AS MONOHYDRATE) توضیحات 0

دارو CISAPRIDE (AS MONOHYDRATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CISAPRIDE (AS MONOHYDRATE) با کد 00300 drugname(نام دارو) : CISAPRIDE (AS MONOHYDRATE) drugname(نام دارو) : CISAPRIDE (AS MONOHYDRATE) dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/04 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00300...

دارو LEVODOPA –  B  FORTE توضیحات 0

دارو LEVODOPA – B FORTE توضیحات

مشخصات کامل دارو LEVODOPA – B FORTE با کد 00746 drugname(نام دارو) : LEVODOPA – B FORTE drugname(نام دارو) : LEVODOPA – B FORTE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/21 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو PIMOZIDE توضیحات 0

دارو PIMOZIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PIMOZIDE با کد 01997 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PIMOZIDE drugname(نام دارو) : PIMOZIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01997 شکل دارو...

دارو PYRAZINAMIDE توضیحات 0

دارو PYRAZINAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRAZINAMIDE با کد 01078 drugname(نام دارو) : PYRAZINAMIDE drugname(نام دارو) : PYRAZINAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01078 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو DIPHEN HYDRAMIN HCL توضیحات 0

دارو DIPHEN HYDRAMIN HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHEN HYDRAMIN HCL با کد 00455 drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMIN HCL drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMIN HCL dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00455...

دارو HYDRO CORTISONE توضیحات 0

دارو HYDRO CORTISONE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CORTISONE با کد 00638 drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00638 شکل دارو :...

دارو LORAZEPAM توضیحات 0

دارو LORAZEPAM توضیحات

مشخصات کامل دارو LORAZEPAM با کد 00772 drugname(نام دارو) : LORAZEPAM drugname(نام دارو) : LORAZEPAM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00772 شکل دارو : Scored Tab دوز...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ