سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Scored Tab

دارو GRISEOFULVIN توضیحات 0

دارو GRISEOFULVIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GRISEOFULVIN با کد 01953 توليد داخل drugname(نام دارو) : GRISEOFULVIN drugname(نام دارو) : GRISEOFULVIN dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01953 شکل دارو...

دارو THEOPHILLINE توضیحات 0

دارو THEOPHILLINE توضیحات

مشخصات کامل دارو THEOPHILLINE با کد 01210 drugname(نام دارو) : THEOPHILLINE drugname(نام دارو) : THEOPHILLINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01210 شکل دارو : Scored Tab دوز دارو...

دارو SIMVASTATIN توضیحات 0

دارو SIMVASTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو SIMVASTATIN با کد 01673 drugname(نام دارو) : SIMVASTATIN drugname(نام دارو) : SIMVASTATIN dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01673 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو ETIDRONATE  DISODILM توضیحات 0

دارو ETIDRONATE DISODILM توضیحات

مشخصات کامل دارو ETIDRONATE DISODILM با کد 00516 drugname(نام دارو) : ETIDRONATE DISODILM drugname(نام دارو) : ETIDRONATE DISODILM dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00516 شکل دارو : Scored...

دارو WARFARIN  SODIUM توضیحات 0

دارو WARFARIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو WARFARIN SODIUM با کد 02199 drugname(نام دارو) : WARFARIN SODIUM drugname(نام دارو) : WARFARIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02199 شکل دارو : Scored...

دارو CLONIDINE   HCI توضیحات 0

دارو CLONIDINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLONIDINE HCI با کد 00324 drugname(نام دارو) : CLONIDINE HCI drugname(نام دارو) : CLONIDINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00324 شکل دارو :...

دارو HALOPERIDOL توضیحات 0

دارو HALOPERIDOL توضیحات

مشخصات کامل دارو HALOPERIDOL با کد 00619 drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00619 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو BENZTROPINE  MESYLATE توضیحات 0

دارو BENZTROPINE MESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZTROPINE MESYLATE با کد 00145 drugname(نام دارو) : BENZTROPINE MESYLATE drugname(نام دارو) : BENZTROPINE MESYLATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00145 شکل دارو : Scored...

دارو ACICLOVIR توضیحات 0

دارو ACICLOVIR توضیحات

مشخصات کامل دارو ACICLOVIR با کد 00023 drugname(نام دارو) : ACICLOVIR drugname(نام دارو) : ACICLOVIR dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00023 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو SUCRALFATE توضیحات 0

دارو SUCRALFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SUCRALFATE با کد 01179 drugname(نام دارو) : SUCRALFATE drugname(نام دارو) : SUCRALFATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01179 شکل دارو : Scored Tab دوز...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان