سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Scored Tab

دارو BUSPIRONE HCL توضیحات 0

دارو BUSPIRONE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BUSPIRONE HCL با کد 01888 drugname(نام دارو) : BUSPIRONE HCL drugname(نام دارو) : BUSPIRONE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01888 شکل دارو :...

دارو CYPROHEPTADINE  HCL توضیحات 0

دارو CYPROHEPTADINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CYPROHEPTADINE HCL با کد 00372 drugname(نام دارو) : CYPROHEPTADINE HCL drugname(نام دارو) : CYPROHEPTADINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00372 شکل دارو :...

دارو TERBINAFINE (AS HCL) توضیحات 0

دارو TERBINAFINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TERBINAFINE (AS HCL) با کد 01197 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TERBINAFINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : TERBINAFINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو CLONAZEPAM توضیحات 0

دارو CLONAZEPAM توضیحات

مشخصات کامل دارو CLONAZEPAM با کد 00322 drugname(نام دارو) : CLONAZEPAM drugname(نام دارو) : CLONAZEPAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00322 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو AMIODARONE  HCI توضیحات 0

دارو AMIODARONE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو AMIODARONE HCI با کد 00063 drugname(نام دارو) : AMIODARONE HCI drugname(نام دارو) : AMIODARONE HCI dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00063 شکل دارو :...

دارو OXYMETHOLONE توضیحات 0

دارو OXYMETHOLONE توضیحات

مشخصات کامل دارو OXYMETHOLONE با کد 00936 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OXYMETHOLONE drugname(نام دارو) : OXYMETHOLONE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00936 شکل دارو...

دارو ALPRAZOLAM توضیحات 0

دارو ALPRAZOLAM توضیحات

مشخصات کامل دارو ALPRAZOLAM با کد 00040 drugname(نام دارو) : ALPRAZOLAM drugname(نام دارو) : ALPRAZOLAM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00040 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو ATENOLOL توضیحات 0

دارو ATENOLOL توضیحات

مشخصات کامل دارو ATENOLOL با کد 00115 drugname(نام دارو) : ATENOLOL drugname(نام دارو) : ATENOLOL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00115 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو ISONIAZID – PR توضیحات 0

دارو ISONIAZID – PR توضیحات

مشخصات کامل دارو ISONIAZID – PR با کد 02065 توليد داخل drugname(نام دارو) : ISONIAZID – PR drugname(نام دارو) : ISONIAZID – PR dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد...

دارو AMINOGLUTETHIMIDE توضیحات 0

دارو AMINOGLUTETHIMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو AMINOGLUTETHIMIDE با کد 00058 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : AMINOGLUTETHIMIDE drugname(نام دارو) : AMINOGLUTETHIMIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00058 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان