سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Scored Tab

دارو TRIMIPRAMINE  (AS  MALEATE) توضیحات 0

دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) با کد 01259 drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01259...

دارو CAPTOPRIL توضیحات 0

دارو CAPTOPRIL توضیحات

مشخصات کامل دارو CAPTOPRIL با کد 00206 drugname(نام دارو) : CAPTOPRIL drugname(نام دارو) : CAPTOPRIL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00206 شکل دارو : Scored Tab دوز دارو...

دارو CARBAMAZEPINE توضیحات 0

دارو CARBAMAZEPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBAMAZEPINE با کد 00208 drugname(نام دارو) : CARBAMAZEPINE drugname(نام دارو) : CARBAMAZEPINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00208 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو METHYL TESTOSTERONE توضیحات 0

دارو METHYL TESTOSTERONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL TESTOSTERONE با کد 00838 drugname(نام دارو) : METHYL TESTOSTERONE drugname(نام دارو) : METHYL TESTOSTERONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00838 شکل دارو :...

دارو TERFENADINE توضیحات 0

دارو TERFENADINE توضیحات

مشخصات کامل دارو TERFENADINE با کد 01199 drugname(نام دارو) : TERFENADINE drugname(نام دارو) : TERFENADINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01199 شکل دارو : Scored Tab دوز دارو...

دارو PREDNIMUSTINE توضیحات 0

دارو PREDNIMUSTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PREDNIMUSTINE با کد 01645 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PREDNIMUSTINE drugname(نام دارو) : PREDNIMUSTINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01645 شکل دارو :...

دارو META PROTERENOL  SULFATE توضیحات 0

دارو META PROTERENOL SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو META PROTERENOL SULFATE با کد 00816 drugname(نام دارو) : META PROTERENOL SULFATE drugname(نام دارو) : META PROTERENOL SULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1384/08/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00816...

دارو LEVODOPA – C توضیحات 0

دارو LEVODOPA – C توضیحات

مشخصات کامل دارو LEVODOPA – C با کد 00747 drugname(نام دارو) : LEVODOPA – C drugname(نام دارو) : LEVODOPA – C dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00747...

دارو CYPROTERONE  ACETATE توضیحات 0

دارو CYPROTERONE ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYPROTERONE ACETATE با کد 00373 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CYPROTERONE ACETATE drugname(نام دارو) : CYPROTERONE ACETATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو PREDNIMUSTINE توضیحات 0

دارو PREDNIMUSTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PREDNIMUSTINE با کد 01647 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PREDNIMUSTINE drugname(نام دارو) : PREDNIMUSTINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01647 شکل دارو :...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ