بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PERMETHRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PERMETHRIN با کد 01779 drugname(نام دارو) : PERMETHRIN drugname(نام دارو) : PERMETHRIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/22 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو LINDANE. توضیحات

مشخصات کامل دارو LINDANE. با کد 00578 drugname(نام دارو) : LINDANE. drugname(نام دارو) : LINDANE. dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/24 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PERMETHRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PERMETHRIN با کد 01631 drugname(نام دارو) : PERMETHRIN drugname(نام دارو) : PERMETHRIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب