بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 00912 drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو ISOSORBIDE DINITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ISOSORBIDE DINITRATE با کد 00719 drugname(نام دارو) : ISOSORBIDE DINITRATE drugname(نام دارو) : ISOSORBIDE DINITRATE dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب