سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Sol

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS I با کد 00690 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو SODIUM HYPOCHLORITE  توضیحات 0

دارو SODIUM HYPOCHLORITE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM HYPOCHLORITE با کد 01677 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM HYPOCHLORITE drugname(نام دارو) : SODIUM HYPOCHLORITE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01677...

دارو LAMOTRIGINE توضیحات 0

دارو LAMOTRIGINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LAMOTRIGINE با کد 02150 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LAMOTRIGINE drugname(نام دارو) : LAMOTRIGINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02150 شکل دارو...

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS I با کد 00688 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS I با کد 00689 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات 0

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) با کد 00281 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00281...

دارو LOPERAMIDE HCL توضیحات 0

دارو LOPERAMIDE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو LOPERAMIDE HCL با کد 06275 توليد داخل drugname(نام دارو) : LOPERAMIDE HCL drugname(نام دارو) : LOPERAMIDE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1387/10/09 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I  WITHOUT DEXTROSE توضیحات 0

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I WITHOUT DEXTROSE توضیحات

مشخصات کامل دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I WITHOUT DEXTROSE با کد 07198 بيمارستاني drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED I WITHOUT DEXTROSE drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED I WITHOUT DEXTROSE dru date(تاریخ دارو) : 1384/03/31 شرط...

دارو PERITONEAL DIALYSIS III توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS III توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS III با کد 01548 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS III drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS III dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED II توضیحات 0

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED II توضیحات

مشخصات کامل دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED II با کد 01527 بيمارستاني drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED II drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED II dru date(تاریخ دارو) : 1386/01/01 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان