سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Sol

دارو ONDANSETRON توضیحات 0

دارو ONDANSETRON توضیحات

مشخصات کامل دارو ONDANSETRON با کد 02394 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ONDANSETRON drugname(نام دارو) : ONDANSETRON dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : تولید داخل و تجویز متخصص drug...

دارو PERITONEAL DIALYSIS III توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS III توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS III با کد 01549 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS III drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS III dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS II با کد 00691 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS II با کد 00693 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات 0

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) با کد 00282 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00282...

دارو TRETINOIN توضیحات 0

دارو TRETINOIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TRETINOIN با کد 01246 drugname(نام دارو) : TRETINOIN drugname(نام دارو) : TRETINOIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/07 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01246 شکل دارو : Sol دوز دارو...

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS I با کد 00690 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو SODIUM HYPOCHLORITE  توضیحات 0

دارو SODIUM HYPOCHLORITE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM HYPOCHLORITE با کد 01677 توليد داخل drugname(نام دارو) : SODIUM HYPOCHLORITE drugname(نام دارو) : SODIUM HYPOCHLORITE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01677...

دارو LAMOTRIGINE توضیحات 0

دارو LAMOTRIGINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LAMOTRIGINE با کد 02150 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LAMOTRIGINE drugname(نام دارو) : LAMOTRIGINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02150 شکل دارو...

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات 0

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS I با کد 00688 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان