سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Spray

دارو FLUTICASONE توضیحات 0

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 02052 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/28 1391/09/13 1391/09/13 1391/09/13 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو BECLOMETHASONE  DIPROPIONATE توضیحات 0

دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE با کد 04684 drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 04684 شکل دارو :...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 01832 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01832 شکل دارو :...

دارو BECLOMETHASONE  DIPROPIONATE توضیحات 0

دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE با کد 00133 drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00133 شکل دارو :...

دارو FLUTICASONE توضیحات 0

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 02710 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02710 شکل دارو :...

دارو FLUTICASONE          (FLIXOTIDE) توضیحات 0

دارو FLUTICASONE (FLIXOTIDE) توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE (FLIXOTIDE) با کد 02053 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE (FLIXOTIDE) drugname(نام دارو) : FLUTICASONE (FLIXOTIDE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/12 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو FLUTICASONE توضیحات 0

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 02711 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/06 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02711 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان