سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Sterile Eye Drop

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات 0

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE با کد 01008 drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات 0

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01748 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01748 شکل دارو :...

دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE توضیحات 0

دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE با کد 00888 drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE ANTAZOLINE drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE ANTAZOLINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00888 شکل دارو :...

دارو SULFACETAMIDE SODIUM توضیحات 0

دارو SULFACETAMIDE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFACETAMIDE SODIUM با کد 01180 drugname(نام دارو) : SULFACETAMIDE SODIUM drugname(نام دارو) : SULFACETAMIDE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01180 شکل دارو :...

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات 0

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE با کد 01006 drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو TIMOLOL (AS MALEATE) توضیحات 0

دارو TIMOLOL (AS MALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو TIMOLOL (AS MALEATE) با کد 01226 drugname(نام دارو) : TIMOLOL (AS MALEATE) drugname(نام دارو) : TIMOLOL (AS MALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01226...

دارو ECHOTHIOPHATE IODIDE توضیحات 0

دارو ECHOTHIOPHATE IODIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ECHOTHIOPHATE IODIDE با کد 00477 drugname(نام دارو) : ECHOTHIOPHATE IODIDE drugname(نام دارو) : ECHOTHIOPHATE IODIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00477 شکل دارو : Sterile...

دارو ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) توضیحات 0

دارو ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) توضیحات

مشخصات کامل دارو ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) با کد 00105 drugname(نام دارو) : ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) drugname(نام دارو) : ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00105...

دارو TROPICAMIDE توضیحات 0

دارو TROPICAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو TROPICAMIDE با کد 01742 تجويز متخصص چشم drugname(نام دارو) : TROPICAMIDE drugname(نام دارو) : TROPICAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : تجويز متخصص چشم drug code(کد دارو) : 01742...

دارو TETRACAINE HCL توضیحات 0

دارو TETRACAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACAINE HCL با کد 01204 بيمارستاني drugname(نام دارو) : TETRACAINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACAINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 01204 شکل...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان