سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Supp

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00427 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00427 شکل دارو :...

دارو INDOMETHACIN توضیحات 0

دارو INDOMETHACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو INDOMETHACIN با کد 00668 drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00668 شکل دارو : Supp دوز دارو...

دارو ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات 0

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 00108 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو GLYCERIN توضیحات 0

دارو GLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN با کد 08062 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLYCERIN drugname(نام دارو) : GLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 08062 شکل دارو...

دارو INDOMETHACIN توضیحات 0

دارو INDOMETHACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو INDOMETHACIN با کد 00670 drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00670 شکل دارو : Supp دوز دارو...

دارو GLYCERIN توضیحات 0

دارو GLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN با کد 02055 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLYCERIN drugname(نام دارو) : GLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02055 شکل دارو...

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات 0

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI HEMORRHOID با کد 00097 drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00097 شکل دارو :...

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00428 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00428 شکل دارو :...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ