سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Supp

دارو INDOMETHACIN توضیحات 0

دارو INDOMETHACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو INDOMETHACIN با کد 00670 drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00670 شکل دارو : Supp دوز دارو...

دارو GLYCERIN توضیحات 0

دارو GLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN با کد 02055 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLYCERIN drugname(نام دارو) : GLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02055 شکل دارو...

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات 0

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI HEMORRHOID با کد 00097 drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00097 شکل دارو :...

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00428 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00428 شکل دارو :...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست