سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Susp

دارو ALBENDAZOL توضیحات 0

دارو ALBENDAZOL توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBENDAZOL با کد 01376 drugname(نام دارو) : ALBENDAZOL drugname(نام دارو) : ALBENDAZOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01376 شکل دارو : Susp دوز دارو doz...

دارو PENICILLIN V  BENZATHINE توضیحات 0

دارو PENICILLIN V BENZATHINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN V BENZATHINE با کد 00965 drugname(نام دارو) : PENICILLIN V BENZATHINE drugname(نام دارو) : PENICILLIN V BENZATHINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00965...

دارو MAGNESIUM HYDROXIDE   توضیحات 0

دارو MAGNESIUM HYDROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو MAGNESIUM HYDROXIDE با کد 00777 drugname(نام دارو) : MAGNESIUM HYDROXIDE drugname(نام دارو) : MAGNESIUM HYDROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00777 شکل دارو :...

دارو CEFIXIME توضیحات 0

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 02419 drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1390/08/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02419 شکل دارو : Susp دوز دارو...

دارو ALUMINIUM  MG توضیحات 0

دارو ALUMINIUM MG توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG با کد 02018 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02018 شکل دارو :...

دارو ALUMINIUM  MG S توضیحات 0

دارو ALUMINIUM MG S توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG S با کد 02019 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/13 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02019...

دارو AMOXICILLIN توضیحات 0

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 00075 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00075 شکل دارو : Susp دوز دارو...

دارو PRIMIDONE توضیحات 0

دارو PRIMIDONE توضیحات

مشخصات کامل دارو PRIMIDONE با کد 01052 drugname(نام دارو) : PRIMIDONE drugname(نام دارو) : PRIMIDONE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01052 شکل دارو : Susp دوز دارو doz...

دارو ALUMINIUM  HYDROXIDE  (AS GEL) توضیحات 0

دارو ALUMINIUM HYDROXIDE (AS GEL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM HYDROXIDE (AS GEL) با کد 00046 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM HYDROXIDE (AS GEL) drugname(نام دارو) : ALUMINIUM HYDROXIDE (AS GEL) dru date(تاریخ دارو) : 1390/05/11 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو CO-AMOXICLAV  توضیحات 0

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 01440 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01440 شکل دارو : Susp دوز دارو...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان