سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Syrup

دارو CHLORO QUINE  (AS SULPHATE) توضیحات 0

دارو CHLORO QUINE (AS SULPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORO QUINE (AS SULPHATE) با کد 01429 drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS SULPHATE) drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS SULPHATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...

دارو PAROMO MYCIN (AS SULFATE) توضیحات 0

دارو PAROMO MYCIN (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PAROMO MYCIN (AS SULFATE) با کد 00953 drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN (AS SULFATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...

دارو DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND توضیحات 0

دارو DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND با کد 00456 drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00456...

دارو FIGPLUS® توضیحات 0

دارو FIGPLUS® توضیحات

مشخصات کامل دارو FIGPLUS® با کد 14396 drugname(نام دارو) : FIGPLUS® drugname(نام دارو) : FIGPLUS® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 14396 شکل دارو : SYRUP دوز دارو...

دارو PROMETHAZINE HCL توضیحات 0

دارو PROMETHAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROMETHAZINE HCL با کد 01060 drugname(نام دارو) : PROMETHAZINE HCL drugname(نام دارو) : PROMETHAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01060 شکل دارو :...

دارو ETHOSUXIMIDE توضیحات 0

دارو ETHOSUXIMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETHOSUXIMIDE با کد 00513 drugname(نام دارو) : ETHOSUXIMIDE drugname(نام دارو) : ETHOSUXIMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00513 شکل دارو : Syrup دوز دارو...

دارو KETOTIFEN (AS FUMARATE) توضیحات 0

دارو KETOTIFEN (AS FUMARATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو KETOTIFEN (AS FUMARATE) با کد 00728 drugname(نام دارو) : KETOTIFEN (AS FUMARATE) drugname(نام دارو) : KETOTIFEN (AS FUMARATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00728...

دارو FERROUS SULFATE توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE با کد 01506 drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01506 شکل دارو :...

دارو PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) توضیحات 0

دارو PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) توضیحات

مشخصات کامل دارو PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) با کد 01012 drugname(نام دارو) : PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) drugname(نام دارو) : PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد...

دارو FERROUS SULFATE – F توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE – F توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE – F با کد 02048 توليد داخل drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان