سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Syrup

دارو PIPERAZINE  HEXAHYDRATE  (AS CITRATE ) توضیحات 0

دارو PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) توضیحات

مشخصات کامل دارو PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) با کد 01012 drugname(نام دارو) : PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) drugname(نام دارو) : PIPERAZINE HEXAHYDRATE (AS CITRATE ) dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد...

دارو FERROUS  SULFATE – F توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE – F توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE – F با کد 02048 توليد داخل drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد...

دارو EXPECTORANT توضیحات 0

دارو EXPECTORANT توضیحات

مشخصات کامل دارو EXPECTORANT با کد 00523 drugname(نام دارو) : EXPECTORANT drugname(نام دارو) : EXPECTORANT dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00523 شکل دارو : Syrup دوز دارو...

دارو THEOPHILLINE  G. توضیحات 0

دارو THEOPHILLINE G. توضیحات

مشخصات کامل دارو THEOPHILLINE G. با کد 01211 drugname(نام دارو) : THEOPHILLINE G. drugname(نام دارو) : THEOPHILLINE G. dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01211 شکل دارو :...

دارو LEVAMISOLE  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو LEVAMISOLE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو LEVAMISOLE (AS HCL) با کد 00742 drugname(نام دارو) : LEVAMISOLE (AS HCL) drugname(نام دارو) : LEVAMISOLE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00742 شکل...

دارو RANITIDINE توضیحات 0

دارو RANITIDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو RANITIDINE با کد 10188 توليد داخل drugname(نام دارو) : RANITIDINE drugname(نام دارو) : RANITIDINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/16 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 10188 شکل دارو...

دارو DEXTROMETHORPHAN  HBR توضیحات 0

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROMETHORPHAN HBR با کد 00405 drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00405 شکل دارو :...

دارو LORATADINE توضیحات 0

دارو LORATADINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LORATADINE با کد 02011 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LORATADINE drugname(نام دارو) : LORATADINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02011 شکل دارو...

دارو PEDIATRIC  GRIPPE توضیحات 0

دارو PEDIATRIC GRIPPE توضیحات

مشخصات کامل دارو PEDIATRIC GRIPPE با کد 00956 drugname(نام دارو) : PEDIATRIC GRIPPE drugname(نام دارو) : PEDIATRIC GRIPPE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00956 شکل دارو :...

دارو ZIDOVUDINE توضیحات 0

دارو ZIDOVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZIDOVUDINE با کد 01712 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01712 شکل دارو :...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان