سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Tab

دارو QUININE SULPHATE توضیحات 0

دارو QUININE SULPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو QUININE SULPHATE با کد 06724 drugname(نام دارو) : QUININE SULPHATE drugname(نام دارو) : QUININE SULPHATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06724 شکل دارو :...

دارو Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 04768 تجویز توسط متخصص جهت درمان CMV به عنوان ضد ویروس drugname(نام دارو) : Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) :...

دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 17106 تولید داخل – برای دیابت drugname(نام دارو) : Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Metformin...

دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد تولید داخل برای فشار خون drugname(نام دارو) : Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد)...

دارو DIHYDRO ERGOTAMINE  MESYLATE توضیحات 0

دارو DIHYDRO ERGOTAMINE MESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIHYDRO ERGOTAMINE MESYLATE با کد 00442 drugname(نام دارو) : DIHYDRO ERGOTAMINE MESYLATE drugname(نام دارو) : DIHYDRO ERGOTAMINE MESYLATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00442...

دارو ALENDRONATE  (AS SODIUM) توضیحات 0

دارو ALENDRONATE (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALENDRONATE (AS SODIUM) با کد 02405 drugname(نام دارو) : ALENDRONATE (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : ALENDRONATE (AS SODIUM) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02405...

دارو Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05624 تولید داخل – برای دیابت drugname(نام دارو) : Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان...

دارو FOLIC  ACID توضیحات 0

دارو FOLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو FOLIC ACID با کد 00562 drugname(نام دارو) : FOLIC ACID drugname(نام دارو) : FOLIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00562 شکل دارو :...

دارو TRIMIPRAMINE  (AS  MALEATE) توضیحات 0

دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) با کد 01260 drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01260...

دارو GRISEOFULVIN توضیحات 0

دارو GRISEOFULVIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GRISEOFULVIN با کد 00613 drugname(نام دارو) : GRISEOFULVIN drugname(نام دارو) : GRISEOFULVIN dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00613 شکل دارو : Tab دوز دارو...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان