سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Tab Extended Release

دارو METOPROLOL SUCCINATE    توضیحات 0

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو POTASSIUM  CHLORIDE توضیحات 0

دارو POTASSIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE با کد 07564 توليد داخل drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 07564...

دارو METOPROLOL SUCCINATE    توضیحات 0

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو METHYL PHENIDATE  HCL توضیحات 0

دارو METHYL PHENIDATE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PHENIDATE HCL با کد 07991 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PHENIDATE HCL drugname(نام دارو) : METHYL PHENIDATE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1390/07/18 شرط تعهد :...

دارو GLICLAZIDE توضیحات 0

دارو GLICLAZIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو GLICLAZIDE با کد 05442 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLICLAZIDE drugname(نام دارو) : GLICLAZIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 05442 شکل دارو...

دارو NIFEDIPINE توضیحات 0

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 01979 توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01979 شکل دارو...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 02321 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02321 شکل دارو...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : _ شکل دارو...

دارو METOPROLOL SUCCINATE    توضیحات 0

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو METOPROLOL SUCCINATE    توضیحات 0

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان