بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو LAMIVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LAMIVUDINE با کد 01815 تجويز متخصص و براي مبتلايان به هپاتيت B drugname(نام دارو) : LAMIVUDINE drugname(نام دارو) : LAMIVUDINE dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو LAMIVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LAMIVUDINE با کد 01819 تجويز متخصص و براي مبتلايان به هپاتيت B drugname(نام دارو) : LAMIVUDINE drugname(نام دارو) : LAMIVUDINE dru date(ت..

ادامه مطلب