بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو C-LAX® توضیحات

مشخصات کامل دارو C-LAX® با کد 187 drugname(نام دارو) : C-LAX® drugname(نام دارو) : C-LAX® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو)..

ادامه مطلب

دارو Anethum توضیحات

مشخصات کامل دارو Anethum با کد 10115 drugname(نام دارو) : Anethum drugname(نام دارو) : Anethum dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15 شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب