بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو C-LAX® توضیحات

مشخصات کامل دارو C-LAX® با کد 13497 drugname(نام دارو) : C-LAX® drugname(نام دارو) : C-LAX® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب