سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Top Cream

دارو SILVER  SULFADIAZINE  توضیحات 0

دارو SILVER SULFADIAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو SILVER SULFADIAZINE با کد 01128 drugname(نام دارو) : SILVER SULFADIAZINE drugname(نام دارو) : SILVER SULFADIAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01128 شکل دارو :...

دارو MICONAZOLE  NITRATE توضیحات 0

دارو MICONAZOLE NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MICONAZOLE NITRATE با کد 00851 غیر بیمه ای drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1389/11/25 شرط تعهد : غیر بیمه ای drug code(کد...

دارو CROTAMITON توضیحات 0

دارو CROTAMITON توضیحات

مشخصات کامل دارو CROTAMITON با کد 00366 drugname(نام دارو) : CROTAMITON drugname(نام دارو) : CROTAMITON dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00366 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو KETOCONAZOLE توضیحات 0

دارو KETOCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو KETOCONAZOLE با کد 00725 drugname(نام دارو) : KETOCONAZOLE drugname(نام دارو) : KETOCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00725 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو NITROFURAZONE توضیحات 0

دارو NITROFURAZONE توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROFURAZONE با کد 00909 drugname(نام دارو) : NITROFURAZONE drugname(نام دارو) : NITROFURAZONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00909 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو TOLNAFTATE توضیحات 0

دارو TOLNAFTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOLNAFTATE با کد 01235 drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01235 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو PHENYTOIN  SODIUM توضیحات 0

دارو PHENYTOIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYTOIN SODIUM با کد 00997 drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00997 شکل دارو :...

دارو BETAMETHASONE  (AS VALERATE) توضیحات 0

دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) با کد 00161 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00161 شکل...

دارو DITHRANOL توضیحات 0

دارو DITHRANOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DITHRANOL با کد 00465 drugname(نام دارو) : DITHRANOL drugname(نام دارو) : DITHRANOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00465 شکل دارو : Top Cream دوز دارو...

دارو FLUORO URACIL توضیحات 0

دارو FLUORO URACIL توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUORO URACIL با کد 00549 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUORO URACIL drugname(نام دارو) : FLUORO URACIL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00549...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان