سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Top Cream

دارو NITROFURAZONE توضیحات 0

دارو NITROFURAZONE توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROFURAZONE با کد 00909 drugname(نام دارو) : NITROFURAZONE drugname(نام دارو) : NITROFURAZONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00909 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو TOLNAFTATE توضیحات 0

دارو TOLNAFTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOLNAFTATE با کد 01235 drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01235 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو PHENYTOIN  SODIUM توضیحات 0

دارو PHENYTOIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYTOIN SODIUM با کد 00997 drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00997 شکل دارو :...

دارو BETAMETHASONE  (AS VALERATE) توضیحات 0

دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) با کد 00161 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00161 شکل...

دارو DITHRANOL توضیحات 0

دارو DITHRANOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DITHRANOL با کد 00465 drugname(نام دارو) : DITHRANOL drugname(نام دارو) : DITHRANOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00465 شکل دارو : Top Cream دوز دارو...

دارو FLUORO URACIL توضیحات 0

دارو FLUORO URACIL توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUORO URACIL با کد 00549 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUORO URACIL drugname(نام دارو) : FLUORO URACIL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00549...

دارو DEXPANTENOL توضیحات 0

دارو DEXPANTENOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXPANTENOL با کد 00403 drugname(نام دارو) : DEXPANTENOL drugname(نام دارو) : DEXPANTENOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00403 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو FLUOCINOLONE  ACETONIDE توضیحات 0

دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE با کد 00546 drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00546 شکل دارو :...

دارو HYDRO CORTISONE  ACETATE توضیحات 0

دارو HYDRO CORTISONE ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CORTISONE ACETATE با کد 02056 drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02056...

دارو TERBINAFINE  HCL توضیحات 0

دارو TERBINAFINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TERBINAFINE HCL با کد 01196 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TERBINAFINE HCL drugname(نام دارو) : TERBINAFINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان