سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Top Gel

دارو METRONIDAZOLE توضیحات 0

دارو METRONIDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو METRONIDAZOLE با کد 01590 drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01590 شکل دارو : Top Gel دوز...

دارو DICLOFENAC  SODIUM توضیحات 0

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00426 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00426 شکل دارو :...

دارو TRETINOIN توضیحات 0

دارو TRETINOIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TRETINOIN با کد 01244 drugname(نام دارو) : TRETINOIN drugname(نام دارو) : TRETINOIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/07 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01244 شکل دارو : Top Gel دوز...

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات 0

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN با کد 01491 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01491 شکل دارو : Top Gel دوز...

دارو PIROXICAM توضیحات 0

دارو PIROXICAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIROXICAM با کد 01016 drugname(نام دارو) : PIROXICAM drugname(نام دارو) : PIROXICAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01016 شکل دارو : Top Gel دوز...

دارو BENZOYL  PEROXIDE توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE با کد 00139 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00139 شکل دارو :...

دارو BENZOYL  PEROXIDE توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE با کد 00137 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/12 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00137 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان