سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Top Oint

دارو PAROMO MYCIN – U توضیحات 0

دارو PAROMO MYCIN – U توضیحات

مشخصات کامل دارو PAROMO MYCIN – U با کد 01720 drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN – U drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN – U dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...

دارو MUPIROCIN توضیحات 0

دارو MUPIROCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو MUPIROCIN با کد 00875 drugname(نام دارو) : MUPIROCIN drugname(نام دارو) : MUPIROCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00875 شکل دارو : Top Oint دوز...

دارو BETAMETHASONE  (AS VALERATE) توضیحات 0

دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) با کد 05476 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 05476...

دارو BENZOCAINE توضیحات 0

دارو BENZOCAINE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOCAINE با کد 00141 drugname(نام دارو) : BENZOCAINE drugname(نام دارو) : BENZOCAINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00141 شکل دارو : Top Oint دوز...

دارو CLOBETASOL  PROPIONATE توضیحات 0

دارو CLOBETASOL PROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL PROPIONATE با کد 00314 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00314 شکل دارو :...

دارو HYDRO CORTISONE  ACETATE توضیحات 0

دارو HYDRO CORTISONE ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CORTISONE ACETATE با کد 00640 drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00640...

دارو LIDOCAINE – H توضیحات 0

دارو LIDOCAINE – H توضیحات

مشخصات کامل دارو LIDOCAINE – H با کد 00762 drugname(نام دارو) : LIDOCAINE – H drugname(نام دارو) : LIDOCAINE – H dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00762...

دارو POVIDONE  IODINE توضیحات 0

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01039 drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1385/08/16 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01039 شکل دارو :...

دارو TRIAMCINOLONE  ACETONIDE توضیحات 0

دارو TRIAMCINOLONE ACETONIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIAMCINOLONE ACETONIDE با کد 01249 drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE ACETONIDE drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE ACETONIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01249 شکل دارو :...

دارو NYSTATIN توضیحات 0

دارو NYSTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NYSTATIN با کد 00923 drugname(نام دارو) : NYSTATIN drugname(نام دارو) : NYSTATIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/03/04 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00923 شکل دارو : Top Oint دوز...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان