سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Top Oint

دارو FLUOCINOLONE  ACETONIDE توضیحات 0

دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE با کد 00545 drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00545 شکل دارو :...

دارو BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) توضیحات 0

دارو BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) توضیحات

مشخصات کامل دارو BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) با کد 00183 drugname(نام دارو) : BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) drugname(نام دارو) : BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد...

دارو TETRACYCLINE  HCL توضیحات 0

دارو TETRACYCLINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACYCLINE HCL با کد 01208 drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01208 شکل دارو :...

دارو CLOBETASOL  PROPIONATE توضیحات 0

دارو CLOBETASOL PROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL PROPIONATE با کد 03380 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 03380 شکل دارو :...

دارو PAROMO MYCIN – U توضیحات 0

دارو PAROMO MYCIN – U توضیحات

مشخصات کامل دارو PAROMO MYCIN – U با کد 01720 drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN – U drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN – U dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...

دارو MUPIROCIN توضیحات 0

دارو MUPIROCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو MUPIROCIN با کد 00875 drugname(نام دارو) : MUPIROCIN drugname(نام دارو) : MUPIROCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00875 شکل دارو : Top Oint دوز...

دارو BETAMETHASONE  (AS VALERATE) توضیحات 0

دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) با کد 05476 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 05476...

دارو BENZOCAINE توضیحات 0

دارو BENZOCAINE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOCAINE با کد 00141 drugname(نام دارو) : BENZOCAINE drugname(نام دارو) : BENZOCAINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00141 شکل دارو : Top Oint دوز...

دارو CLOBETASOL  PROPIONATE توضیحات 0

دارو CLOBETASOL PROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL PROPIONATE با کد 00314 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00314 شکل دارو :...

دارو HYDRO CORTISONE  ACETATE توضیحات 0

دارو HYDRO CORTISONE ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CORTISONE ACETATE با کد 00640 drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00640...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان