سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Top Sol

دارو POVIDONE  IODINE   توضیحات 0

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01040 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : بيمارستاني (منحصراً در...

دارو POVIDONE  IODINE توضیحات 0

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01035 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيمارستاني (منحصراً در پرونده...

دارو POVIDONE  IODINE توضیحات 0

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01034 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/22 شرط تعهد : بيمارستاني (منحصراً در...

دارو POVIDONE  IODINE    توضیحات 0

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01031 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/22 شرط تعهد : بيمارستاني (منحصراً در...

دارو SALICYLIC  ACID توضیحات 0

دارو SALICYLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو SALICYLIC ACID با کد 01668 drugname(نام دارو) : SALICYLIC ACID drugname(نام دارو) : SALICYLIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01668 شکل دارو : Top...

دارو METHOXSALEN توضیحات 0

دارو METHOXSALEN توضیحات

مشخصات کامل دارو METHOXSALEN با کد 00829 drugname(نام دارو) : METHOXSALEN drugname(نام دارو) : METHOXSALEN dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/22 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00829 شکل دارو : Top Sol دوز...

دارو CHLOR HEXIDINE  GLUCONATE + DETERGENT توضیحات 0

دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT با کد 00269 drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/25 شرط تعهد...

دارو CLINDAMYCIN  (AS PHOSPHATE) توضیحات 0

دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) با کد 01374 drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/24 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01374...

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات 0

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN با کد 01492 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01492 شکل دارو : Top Sol دوز...

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 00327 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00327 شکل دارو : Top Sol دوز...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان