سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Vag Cream

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 00325 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00325 شکل دارو : Vag Cream دوز...

دارو CONGUGATED  ESTROGENS توضیحات 0

دارو CONGUGATED ESTROGENS توضیحات

مشخصات کامل دارو CONGUGATED ESTROGENS با کد 00353 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 11225 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 11225 شکل دارو : Vag Cream دوز...

دارو DIENESTROL توضیحات 0

دارو DIENESTROL توضیحات

مشخصات کامل دارو DIENESTROL با کد 01465 توليد داخل drugname(نام دارو) : DIENESTROL drugname(نام دارو) : DIENESTROL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01465 شکل دارو :...

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 02230 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02230 شکل دارو : Vag Cream دوز...

دارو MICONAZOLE  NITRATE توضیحات 0

دارو MICONAZOLE NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MICONAZOLE NITRATE با کد 00850 غیر بیمه ای drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1389/11/25 شرط تعهد : غیر بیمه ای drug code(کد...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان