سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Vag Tab

دارو NYSTATIN توضیحات 0

دارو NYSTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NYSTATIN با کد 00924 drugname(نام دارو) : NYSTATIN drugname(نام دارو) : NYSTATIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00924 شکل دارو : Vag Tab دوز...

دارو ESTRADIOL  توضیحات 0

دارو ESTRADIOL توضیحات

مشخصات کامل دارو ESTRADIOL با کد 03005 drugname(نام دارو) : ESTRADIOL drugname(نام دارو) : ESTRADIOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/11/29 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 03005 شکل دارو : Vag Tab دوز...

دارو TRIPLE  SULFA توضیحات 0

دارو TRIPLE SULFA توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIPLE SULFA با کد 01265 drugname(نام دارو) : TRIPLE SULFA drugname(نام دارو) : TRIPLE SULFA dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01265 شکل دارو :...

دارو PROSTAGLANDIN   E2 (DINOROSTONE) توضیحات 0

دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) با کد 00451 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/04 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 00328 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00328 شکل دارو : Vag Tab دوز...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان